fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

Làm thế nào để tạo Cửa hàng và đăng tải sản phẩm trên Zalo Store?

36

Để tạo Cửa hàng và đăng tải sản phẩm trên Zalo Store, người dùng truy cập vào đây để đăng nhập rồi làm theo các bước sau:

  • Bước 1: Chọn loại tài khoản Cửa hàng

  • Bước 2: Chọn Danh mục cho tài khoản cửa hàng

  • Bước 3: Nhập đầy đủ và chính xác thông tin cần thiết

  • Bước 4: Cài đặt ảnh bìa và ảnh đại diện cho tài khoản

  • Bước 5: Nhập địa chỉ và chọn Hoàn tất

  • Bước 6:

+ Chọn “Cửa hàng

  • Bước 7: Chọn Sản phẩm và chọn Thêm sản phẩm

  • Bước 8: Điền đầy đủ và chính xác thông tin cần thiết như yêu cầu

+ Sau khi điền đầy đủ thông tin chọn Tạo sản phẩm.

+ Sản phẩm sau khi được thêm sẽ nằm trong Danh sách sản phẩm

+ Trong trường hợp, người dùng cần cập nhật nhiều sản phẩm một lúc, có thể sử dụng chức năng Nhập danh sách sản phẩm

+ Chọn Hướng dẫn và làm theo hướng dẫn để Nhập danh sách sản phẩm

80%
Awesome
  • Design

Leave A Reply

Your email address will not be published.