fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

Cách cài đặt vai trò trên Trang cho Trang Facebook

91

Chỉ định vai trò trên Trang

Khi Trang phát triển, có thể bạn sẽ cần người khác hỗ trợ duy trì Trang. Với các vai trò trên Trang, bạn có thể thêm người khác để họ cùng bạn quản lý Trang. Từng vai trò trong số những vai trò này đều có các quyền và quyền truy cập cụ thể.

Khi tạo Trang, bạn sẽ tự động trở thành quản trị viên của Trang. Điều này có nghĩa là bạn có toàn quyền truy cập vào tất cả các tính năng và tùy chọn cài đặt trên Trang, đồng thời có khả năng chỉ định vai trò cho người khác.

Chúng ta hãy xem xét các vai trò khác trên Trang.

Cách chỉ định vai trò trên Trang:

  1. Truy cập Trang của bạn.
  2. Chọn Cài đặt ở đầu Trang.
  3. Chọn Vai trò trên trang ở cột bên trái.
  4. Nhập tên hoặc email vào ô rồi chọn người đó trong danh sách hiện ra.
  5. Chọn Công cụ chỉnh sửa và chọn một vai trò trong menu thả xuống.
  6. Chọn Thêm rồi nhập mật khẩu của bạn để xác nhận.

Lưu ý: Nếu không có nhân viên nào khác thì có lẽ tại thời điểm này, bạn không cần dùng đến các vai trò trên Trang.

Hãy nhớ rằng người mà bạn thêm cần chấp nhận vai trò trước khi họ có thể hỗ trợ bạn quản lý Trang.

Giờ đây khi bạn đã nắm được cách chỉ định vai trò trên Trang, chúng ta hãy tìm hiểu cách đăng lên Trang Facebook.

Hướng dẫn cách viết bài trên Trang Facebook

Leave A Reply

Your email address will not be published.