fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

Tại sao nên trả lời bình luận? Cách bình luận về bài viết trên Trang

93

Giao tiếp là chìa khóa

Khi đăng lên Trang, bạn mở ra một phương tiện giao tiếp với khách hàng và mời họ tương tác với mình. Những hoạt động tương tác này thường là thích, chia sẻ, bày tỏ cảm xúc và chia sẻ bài viết của bạn.

Bằng cách đáp lại mọi người khi họ tương tác trên Trang, bạn thể hiện rằng mình quan tâm đến những gì họ nói, khuyến khích họ tiếp tục tương tác với doanh nghiệp của bạn.

Cách bình luận về bài viết

Có 2 cách để trả lời bình luận của mọi người, đó là: trên dòng thời gian của Trang và từ Hộp thư trên Trang.

Trên Dòng thời gian

Mỗi khi bạn đăng lên Trang của mình, bài viết sẽ xuất hiện trên dòng thời gian của Trang và có thể hiển thị trên Bảng tin của những người theo dõi bạn. Khi có người bình luận, bạn sẽ nhìn thấy bình luận đó ngay dưới bài viết. Để trả lời bình luận, hãy chọn Trả lời.

hình minh họa việc bình luận về một bài viết

Trong Hộp thư

Bạn cũng có thể trả lời bình luận của mọi người từ Hộp thư trên Trang của mình. Hộp thư của bạn theo dõi và tập trung tất cả bình luận trên các bài viết của bạn vào một nơi. Chọn bài viết trong Hộp thư trên Trang, tìm bình luận rồi chọn Trả lời.

bình luận về bài viết trong Hộp thư trên Trang

Kiểm duyệt bình luận

Nếu nhận thấy một chuỗi bình luận trở nên thiếu thân thiện hay không phù hợp, bạn có thể ẩn hoặc xóa một số bình luận cụ thể. Bạn cũng có thể trao quyền kiểm duyệt hoặc xóa bình luận cho những nhân viên mà mình tin tưởng. Bạn có thể ngăn các bình luận không phù hợp trong tương lai bằng cách gửi tin nhắn riêng tư cho người viết bình luận hoặc gỡ các bình luận đó khỏi Trang. Quản trị viên, người kiểm duyệt và biên tập viên của Trang là những người kiểm soát nội dung chuỗi bình luận.

Bây giờ, khi chúng ta đã nắm được việc bình luận có thể tăng cường hoạt động tương tác ra sao, hãy cùng xem các công cụ phản ánh hiệu quả bài viết nhé.

5 công cụ thiết yếu khi xây dựng Trang Facebook

Leave A Reply

Your email address will not be published.